We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Nieuws & Blogs

Motivatie vergroten met 'Je Probleem in kaart'

probleem in kaart

De interventie ‘Je probleem in kaart’ is onderdeel van de Minddistrict catalogus. De interventie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgprofessionals van Max Ernst GGZ, een landelijke zorginstelling voor de basis en generalistische GGZ.

‘Je probleem in kaart’ geeft cliënten die aan het begin van hun behandeling staan een beter beeld van de klachten die ze ervaren en de manier waarop ze hier mee omgaan. Dit helpt cliënt en hulpverlener bij het gezamenlijk bepalen van de doelen en focus voor de behandeling.

Inhoud van de interventie

'Je probleem in kaart’ is speciaal ontwikkeld voor cliënten met lichte tot matig ernstige psychische klachten die bij de POH GGZ of generalistische basis GGZ binnenkomen. De cliënt werkt in 3 online sessies aan het verhelderen van zijn of haar hulpvraag. De cliënt krijgt inzicht in de eigen probleemoplossende vaardigheden en stelt positieve vervolgstappen voor de behandeling.

GZ-psycholoog Erna Daamen van Max Ernst GGZ vertelt: 'Binnen de Basis GGZ hadden we behoefte aan een online module die richting geeft tijdens de beginfase van de behandeling. Daarbij vonden we het belangrijk om niet alleen aandacht te besteden aan de klachten en de copingsstijl, maar ook aan de motivatie en specifieke kwaliteiten van de client. Dit zorgt voor een behandelaanpak op maat, die zowel door de cliënt als de behandelaar gedragen wordt.'

In deze video vertelt GZ-psycholoog Floor van der Zee meer over de inhoud van de module:

Met ups en downs

De inhoud van de interventie is tot stand gekomen door middel van Minddistricts 'intervention mapping’ proces. Dit betekent dat inzichten uit de positieve cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie zijn gecombineerd met de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen.

Nelleke Marees, ervaringsdeskundige bij Max Ernst GGZ: 'Ik vond het belangrijk dat de module je benadert als een mens die openstaat om met z'n problemen aan de slag te gaan. Tegelijk wilden we de cliënt ook meegeven dat het tijd nodig heeft om beter te worden: je moet niet te hard van stapel willen lopen.'

'Ben ik de enige?'

In de module wordt speciale aandacht besteed aan de normalisatie van psychische klachten. De boodschap: het is heel normaal om een moeilijke periode door te maken en daar ondersteuning bij nodig te hebben. 'Dit vermindert het stigma dat nog steeds heerst rondom het hebben van psychische klachten. Dat maakt ook de drempel om steun in de eigen omgeving te vragen kleiner,' vertelt Erna. Deze boodschap wordt ondersteund met video's van GZ-psycholoog Floor en ervaringsdeskundige Nelleke. Floor geeft uitleg en tips, Nelleke vertelt over haar depressie en legt uit hoe zij hier mee is omgegaan.

Zelf inzetten?

Wil je de module ‘Je probleem in kaart’ zelf gebruiken, of wil je meer informatie? Bekijk de modulebeschrijving in onze catalogus, lees meer over de zelhulpvariant, of neem contact met ons op.