Probleem in kaart, Route naar herstel

Probleemverheldering ondersteunen met 'Probleem in kaart'

Voor wie is de module bedoeld?

De module ‘Probleem in kaart' is een kortdurende interventie, bedoeld voor mensen die zich melden bij de POH en Generalistische Basis GGZ met lichte tot matig ernstige psychische problematiek. In onderstaande video vertelt Floor van der Zee over de inhoud.


De doelen van de module zijn:

  • ondersteunen bij de verheldering van zijn hulpvraag;
  • inzicht geven in de copingstijl en probleemoplossende vaardigheden;
  • de motivatie vergroten voor het veranderen van gedrag.

je probleem in kaart De module kan gevolgd worden via de mobiele telefoon.

Wat is de inhoud van de module ‘Probleem in kaart, route naar herstel’?

Deze module richt zich op het in kaart brengen van problemen en klachten. Dit gebeurt door middel van het lezen van psycho-educatie, het bekijken van filmpjes van hulpverleners en ervaringsdeskundigen en het onderzoeken van de eigen klachten op fysiek, emotioneel, cognitief en gedragsmatig gebied. Ook onderzoekt de persoon die de module volgt wat zijn/haar copingstijl is en welke sterke eigenschappen hij of zij kan inzetten om op een andere manier met problemen om te gaan. Tot slot werken deelnemers aan het vergroten van hun motivatie voor (gedrags- en cognitieve) verandering, door het stellen van doelen en het formuleren van concrete stappen die hij of zij zou willen zetten.

Waarop is de module gebaseerd?

De module is ontwikkeld door interventie ontwikkelaars Martine Huisman en Carlijn Bult van Minddistrict, in samenwerking met Erna Daamen (GZ-psycholoog), Floor van der Zee (GZ-psycholoog) van Max Ernst GGZ, Beatrijs Daenen (coördinator ehealth) en Carlein Kariemoen (cognitief Trainer) van Mondriaan, Nelleke van de Bilt (Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt) van Novadic-Kentron, Marty Dijksta (GZ-psycholoog-psychotherapeut) van GGZ Noord-Holland-Noord en een ervaringsdeskundige.

De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen als principes uit de positieve cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, theorieën over motivatie en gedragsverandering en motiverende gespreksvoering. Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met de persoon die binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor ehealth.

Hoe gebruik je de module?

De module bestaat uit 3 hoofdstukken, 2 mijlpalen en 3 verzendmomenten. De module kan ingezet worden vanuit onder andere de POH-GGZ en de generalistische basis GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je ervoor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. Het advies is om de antwoorden die men in deze module geeft te gebruiken om tijdens een face-to-face gesprek gezamenlijk de focus en vervolgstappen voor de ondersteuning of behandeling te bepalen.

De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon via de Minddistrict app, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden. Er is ook een zelfhulp-variant van de module beschikbaar.

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.