We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Nieuws & Blogs

Werk maken van ketenzorg uit alle hoeken van de zorgwereld

Van ketenzorg naar netwerkzorg

Een groot aantal Nederlandse zorgorganisaties heeft de handen ineen geslagen om de ontwikkeling van ketenzorg te starten. Waarom? ‘Een patiënt moet zich zo vrij mogelijk door het zorglandschap kunnen bewegen,’ zegt Bas Stroomer van Minddistrict.

De discussie over ketenzorg leverde direct een opvallende uitkomst op: de naam ‘ketenzorg’ wordt geschrapt. Een keten is in de ogen van de deelnemers een te lineair symbool, die de complexe samenwerking geen eer aandoet. De samenwerkende partijen spreken voortaan dan ook over ‘netwerkzorg’. Lees hier hoe netwerkzorg eruit ziet binnen Minddistrict.

De uitdagingen van samenwerken in de keten

Ketenzorg is de term die wordt gebruikt als verschillende zorgdisciplines samenwerken bij de behandeling van een cliënt. In de praktijk komt het er op neer dat de relevante persoonsgegevens van de cliënt soepel van zorgverlener naar zorgverlener gaan. En daar zit hem gelijk de uitdaging: medische persoonsgegevens zijn zeer gevoelig en worden kwetsbaar als ze van hand naar hand gaan.

'Met 1 account bepalen welke hulpverlener welke informatie krijgt'

‘We zijn nu aan het verkennen hoe een cliënt omgaat met de verantwoordelijkheid over eigen gegevens en hoe wij daar ondersteuning in kunnen bieden,’ zegt Stroomer. ‘In de toekomst kunnen we het Minddistrictplatform daarvoor gaan optimaliseren. Met één account kan de cliënt bepalen welke hulpverlener welke informatie krijgt. De data blijft op dezelfde veilige plek.’

Over de grenzen van je organisatie kijken

Een andere uitdaging zit hem in de schaal. Het is buitengewoon lastig om mensen over de grenzen van hun eigen organisatie te laten kijken. Rudolf Keijzer van PRO Praktijksteun zegt: ‘daarom moeten we een verbond aangaan waarin we onszelf als het ware veroordelen tot het werken met elkaar.’ Door gezamenlijk voor netwerkzorg te kiezen, laten alle deelnemers aan het project zien dat ze de cliënt willen centraal stellen.

Deelnemers aan het project netwerkzorg

De eerste gesprekken over netwerkzorg zijn gevoerd door een breed palet aan deelnemers. Huisartsen en praktijkondersteuners worden vertegenwoordigd door Syntein, PRO Praktijksteun, DOH, SGE en PoZoB. Partners uit de GGZ zijn Novadic Kentron, GGZ Oost Brabant, GGzE, Apanta en Vincent van Gogh. De revalidatiezorg wordt vertegenwoordigd door Heliomare. De regiozorgspecialisten van RZCC en de ehealthontwikkelaars van Minddistrict maken de groep compleet.

Waar staan de deelnemers nu?

Diverse deelnemers aan het project hebben al veel ervaring met regionale samenwerking. Er wordt dan ook hard gewerkt aan daadwerkelijke implementatie. De technische ontwikkeling van het platform verloopt voorspoedig, de eerste versie wordt vroeg in het najaar verwacht.