We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Betrokken omgeving

interventie voor mantelzorgers

Inhoud

Het doel van de module is om mantelzorgers kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen die ingezet kunnen worden als overbelasting dreigt door de zorg voor zijn of haar naaste. De mantelzorger gaat aan de slag met oefeningen die helpen anders om te gaan met zijn of haar naaste en meer balans aanbrengen in de zorg voor de ander en de zorg voor zichzelf. De module richt zich echter ook op het feit dat deze balans niet altijd mogelijk is.

'Betrokken omgeving' behandelt meerdere onderwerpen die relevant zijn voor een mantelzorger. Denk aan: draaglast en draagkracht, communicatie, grenzen aangeven, zorgen voor jezelf en negatieve denkpatronen. In elke sessie krijgt de mantelzorger informatie, leest hij of zij over de ervaringen van andere mantelzorgers en gaat hij of zij zelf aan de slag met één of meerdere oefeningen.

De sessies bevatten video's waarin een online begeleider en ervaringsdeskundigen informatie geven en hun ervaringen delen. Enkele sessies bevatten bovendien video's waarin ervaringsdeskundigen met de besproken vaardigheden oefenen. Aan het eind van de module heeft de mantelzorger inzicht gekregen in zijn of haar situatie, valkuilen en krachten. Ook heeft de mantelzorger geoefend met vaardigheden om de draaglast en draagkracht in de toekomst beter in evenwicht te houden.

Voor wie is de training Betrokken Omgeving bedoeld?

De module is ontwikkeld voor mantelzorgers: volwassenen die onbetaald zorg verlenen aan een naaste (bijvoorbeeld een familielid, vriend(in) of partner) met psychische klachten. De module Betrokken Omgeving kan met begeleiding (feedbackmomenten) worden ingezet. Er is ook een zelfhulpmodule voor naasten aanwezig in de Minddistrict catalogus; dat is de training 'Zorgen voor iemand naast jou'.

Via de POH GGZ/huisarts kan de module worden gecombineerd met individuele begeleiding. In de GBGGZ kunnen de online sessies worden gecombineerd met groepstherapie.

Opzet

  • Welkom
  • Zorgen voor je naaste
  • Draaglast en draagkracht
  • Waar liggen je grenzen?
  • Grip op je gedachten en gevoel
  • Zorg voor jezelf
  • Vraag om steun
  • In gesprek met elkaar
  • Hoe nu verder?

Partner

De module is ontwikkeld door Sarafina Suransky van Minddistrict in samenwerking met Karin van Doesum, Monique Westrup en Marleen van Hoek van Dimence Groep, Jeroen Beerepoot van GGZ Noord-Holland-Noord en Barbera van Reijswoud van Mondriaan. Ook enkele ervaringsdeskundigen waren bij de ontwikkeling betrokken.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met de persoon die binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor ehealth.

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.