Blij alcoholvrij

Krijg grip op je alcoholgebruik

Inhoud van 'Blij Alcoholvrij'

'Blij alcoholvrij' is een zelfhulptraining die mensen helpt om grip te krijgen op hun alcoholgebruik. Want je hoeft geen problematische drinker te zijn om problemen te hebben met alcohol. Of om te bemerken dat je meer drinkt dat je eigenlijk misschien zou willen.

In deze training krijgen mensen inzicht in hun eigen alcoholgebruik. Ze gaan aan de slag met het in kaart brengen van triggers om alcohol te drinken en met zelfcontroletechnieken. Aan het eind van de module heb je praktische handvatten om beter om te gaan met sociale druk en dwang. En je hebt vaardigheden geleerd om triggers in de toekomst beter het hoofd te kunnen bieden.

Deze module behandelt de belangrijkste onderwerpen die relevant zijn bij alcoholproblemen. Denk aan onderwerpen als inzicht in eigen gebruik, het in kaart brengen van triggers en zelfcontroletechnieken. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat zelfstandig aan de slag met een of meerdere oefening(en).

Voor wie is 'Blij alcoholvrij' geschikt?

Deze training is ontwikkeld voor volwassenen die veel of te veel drinken en last hebben van de gevolgen daarvan. Aangezien het een zelfhulpmodule is, kunnen ze de module zelfstandig doorlopen. Deze module is niet bedoeld voor de behandeling van een ernstigere alcoholverslaving. Bekijk daarvoor de catalogus voor een (begeleide) module.

Opzet Blij Alcoholvrij

  • Welkom
  • Wat is er aan de hand?
  • Moeilijke situaties
  • Wat kan ik doen?
  • Omgaan met sociale druk en drang
  • Uitschieters: wat nu?
  • Hoe nu verder?

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Blij Alcoholvrij’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met Menzis. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth projectleider.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.