Om onze website gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
Minddistrict

Blij alcoholvrij

Inhoud Blij Alcoholvrij

Blij alcoholvrij is een trainingsmodule. Het doel van de module is om iemand te helpen om grip te krijgen op zijn of haar alcoholgebruik.

Deze module behandelt de belangrijkste onderwerpen die relevant zijn bij alcoholproblemen. Denk aan onderwerpen als inzicht in eigen gebruik, het in kaart brengen van triggers en zelfcontroletechnieken. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat zelfstandig aan de slag met een of meerdere oefening(en).

Aan het eind van de module heeft de cliënt praktische handvatten om beter om te gaan met sociale druk en drang. Ook heeft hij of zij vaardigheden aangeleerd om triggers in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Voor wie?

De module is ontwikkeld voor volwassenen die te veel drinken en als gevolg hiervan problemen ondervinden op verschillende levensgebieden. De module kan zelfstandig worden doorlopen.

Opzet Blij Alcoholvrij

  • Welkom
  • Wat is er aan de hand?
  • Moeilijke situaties
  • Wat kan ik doen?
  • Omgaan met sociale druk en drang
  • Uitschieters: wat nu?
  • Hoe nu verder?

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Blij Alcoholvrij’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met Menzis. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth projectleider.