We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

CRA: je sociale netwerk in kaart

CRA-procedure 5 (sociaal netwerk)

Deze module is gebaseerd op CRA-procedure 5: Sociaal netwerk, en bedoeld voor mensen die hier een vaardigheidstraining over willen volgen.

Contact opnemen

In het kort

  • Volwassenen
  • Module
  • Geschikt voor de app

Voor wie is de module bedoeld?

De module is bedoeld voor cliënten die behandeld worden voor hun verslaving middels CRA en behoefte hebben aan een verdiepende vaardigheidstraining gericht op het sociaal netwerk.

Wat is de inhoud van de module?

De module richt zich op:

  • Het onderzoeken van het eigen sociale netwerk
  • Het evalueren van de tevredenheid van de cliënt over de huidige sociale cirkel
  • Het versterken van bestaande sociale banden
  • Het aangaan van nieuwe sociale banden

Waarop is de module gebaseerd?

Alle CRA-modules zijn gebaseerd op de CRA-methode beschreven en ontwikkeld door Prof. Dr. R.J. Meyers, Prof. Dr. H.G. Roozen en Prof. Dr. J.E. Smith. Deze online monitoring is ontwikkeld door Ilona Hartog, Joost Rouw, Renske Gommer en Ida van Berkum van Minddistrict in nauwe samenwerking met een grote ontwikkelgroep. Deze bestaat uit expert Prof. Dr. H.G. Roozen, hulpverleners Lydia Bergmans (Novadic Kentron), Ruud van Ginneken (IrisZorg), Peter Greeven (Novadic Kentron), Reinier van den Haak (IrisZorg), Rob Hurkmans (Novadic Kentron), Anne-Janine Kleij (Iriszorg), Linde van de Put (IrisZorg), Martin Reddemann (Novadic Kentron) en CRA-cliënten/ervaringsdeskundigen.

Hoe gebruik je de module?

Deze CRA-procedure is een aanvulling op de blended CRA-behandeling gebaseerd op de monitoring met daarin de 'Tevredenheidslijst' (TvL).

De module 'Je sociale netwerk in kaart' wordt handmatig door de hulpverlener toegevoegd en is zelfstandig door de cliënt te doorlopen. De hulpverlener kan door middel van het feedbackmoment ondersteuning bieden. Ook kan ervoor gekozen worden om na een hoofdstuk een face-to-face sessie in te plannen voor extra ondersteuning.

Community Reinforcement Approach

De Community Reinforcement Approach is een gestructureerde en bewezen effectieve methode om verslaving te behandelen. CRA richt zich op het belonend maken van een nieuwe leefstijl en leent zich goed voor een blended behandeling. Deze module is één van een serie CRA-modules op het Minddistrict platform.

Hulpverlener en cliënt starten altijd met de eerste CRA-module: ‘Aan de slag met een andere leefstijl’. Vanuit deze module start de cliënt met de tevredenheidslijst en kiest een leefgebied. Het gekozen leefgebied wordt gemonitord in een dagboek en de cliënt stelt een doel in het actieplan. De tevredenheidslijst blijft automatisch elke week terugkomen zodat alle leefgebieden blijvend gemonitord worden. Elke week kan de cliënt kiezen door te gaan met een huidig doel of een nieuw leefgebied kiezen om aan te werken.

De volgende leefgebieden en modules zijn beschikbaar:

Ontwikkeling van de module

  • Voor de ontwikkeling is gebruik gemaakt van de intervention mapping methode. Als je daar meer over wilt weten, lees dan het whitepaper intervention mapping
  • Er kan voor deze module een meerprijs gelden
  • Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen

Vragen? Stel ze gerust!

Wil je deze interventie zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.