Blijven leren

Iets nieuws leren houdt mensen mentaal in vorm

Iets leren kan op veel manieren. Bij leren kun je denken aan in een klaslokaal zitten, lessen bijwonen en diploma's halen. Maar ook kun je leren van alledaagse activiteiten. Hoe iemand het ook doet, leren kan mensen helpen om te blijven groeien en zelfvertrouwen te vergroten. Deze herstelgerichte module is daarom voor volwassenen die behoefte hebben aan ondersteuning bij (nieuwe) dingen leren. De module is beschikbaar als mobiele module en dus geschikt voor gebruik in de app.

Wat is de inhoud van 'Blijven leren'?

De module gaat in op het belang van blijven leren en biedt handvatten om iets nieuws te leren en om er zelf mee aan de slag te gaan. Waarom is het goed om altijd te blijven leren? En wat zijn iemands redenen om te leren? Het volgende wordt behandeld:

  • Er wordt ingegaan op de voordelen van leren en er wordt uitgelegd waarom blijven leren belangrijk is.
  • De gebruiker maakt een oefening om te ontdekken waar hij meer over wil leren.
  • De gebruiker krijgt praktische handvatten om het leren te vergemakkelijken.
  • Een haalbaar doel en actieplan worden opgesteld binnen het domein leren. Dit doel wordt regelmatig geëvalueerd tot het doel is behaald.

Actieplan

Onderdeel van deze module is het maken van een actieplan. Plannen helpen namelijk met het bereiken van een doel. Lees meer over de plannenfunctionaliteit

Icoon bij Plannen

Voor wie is 'Blijven leren' bedoeld?

De module is ontwikkeld voor een brede doelgroep: van mensen die niet lekker in hun vel zetten tot mensen die herstellen van een ernstige psychiatrische aandoening. Al deze mensen kunnen met hulp van de module gemotiveerd en ondersteund worden om met leren aan de slag te gaan.

Waarop is de module gebaseerd?

De module is ontwikkeld door Liesan Braakhuis en Daniëlle Revers van Minddistrict in samenwerking met Michiel Bahler, René Keet, Peter Burger, Suzanne Rugenbrink, Bianca Westmeijer, Annette Furnemond, Heleen Begheyn, Petra Tamis, Judie Davelaar, Ingrid van Vuuren, Koen van Stiphout, Wanda de Wijn en Stephanie Burrie van GGZ Noord-Holland-Noord. Ook Marlies de Groot van de Reiner van Arkel Groep was bij de ontwikkeling betrokken. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Illustratie van een potlood en een figuur met veel hersens Illustratie uit de module 'Blijven leren'

Hoe gebruik je de module?

De module kan los ingezet worden, maar is tevens onderdeel van een groep interventies die gezamenlijk geschikt zijn bij herstel na een langere periode van psychische klachten. In dat geval raden we aan om eerst de startmodule 'Hoe sla jij de weg naar herstel in?' in te zetten.

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken? of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

In het kort

  • Voor volwassenen
  • Generiek in te zetten
  • Ook voor hersteltrajecten en sggz
  • Mobiel te gebruiken

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.