Delictketen en delictpreventieplan

Inhoud van de module

Het uiteindelijke doel van de behandeling die de cliënt volgt bij de hulpverlener is het voorkomen van een (nieuw) delict. Deze module ondersteunt bij dat doel. Ten eerste door algemene informatie te geven over de inhoud van de behandeling en van deze online module. Vervolgens volgt een oefening waarin de cliënt zijn of haar levenslijnen en delictscenario beschrijft. Hierna worden de begrippen delictketen en delictpreventieplan geïntroduceerd, en krijgt de cliënt daar meer informatie over. Vanaf dat moment worden zowel de keten als het preventieplan stap voor stap ingevuld. Bij elke stap wordt in de module uitgebreid stilgestaan.

Het doel is inzicht krijgen in waarom het in de eerste plaats is misgegaan en het voorkomen van een (nieuw) delict. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest de ervaringen van voorbeeldpatiënten en gaat aan de slag met één of meerdere oefening(en). De module bevat vele video's waarin professionals en mede-cliënten uitleg geven of vertellen over ervaringen. Ook heeft hij of zij handvatten gekregen voor een volwaardig delictpreventieplan om in de toekomst op terug te vallen.

Voor wie?

De module ‘Delictketen en delictpreventieplan’ is ontwikkeld voor volwassenen vanaf 18 jaar met psychiatrische en of psychische problematiek, ernstige psychosociale problemen of gedragsproblemen, die mede hierdoor in aanraking zijn gekomen met justitie of voor wie contact met justitie dreigt.

Meer lezen over de doelgroep? We interviewden 2 mannen die de module Agressie volgden vanuit een forensische setting.

Opzet 'Delictketen en delictpreventieplan'

 1. Welkom bij Delictketen en delictpreventieplan
 2. Hoe kom je tot een delict?
 3. Levenslijn: hoe is je leven tot nu toe verlopen?
 4. Delictscenario: beschrijf je delict
 5. Mijn diagnose
 6. Welke heftige gebeurtenissen heb je meegemaakt?
 7. Problemen en omstandigheden ten tijde van je delict
 8. Waardoor blijf je in evenwicht?
 9. Waardoor raakte je uit evenwicht en hoe herstel je dit?
 10. Wat is je gevoelige snaar en hoe ga je ermee om?
 11. Goede en slechte manieren om nare gevoelens kwijt te raken
 12. Welke denkfouten en Schijnbaar Onbelangrijke Beslissingen maak je en wat kan je meer helpen?
 13. Wat zijn jouw verhoogderisicosituaties en wat kun je op zulke momenten doen?
 14. Wat deed je voor en na je delict en hoe voorkom je een delict?
 15. Een of geen delict
 16. Gevolgen op de korte termijn
 17. Gevolgen op de lange termijn
 18. Hoe herstel je het evenwicht?
 19. Omgaan met je gevoelige snaar
 20. Goede manieren om nare gevoelens kwijt te raken
 21. Bedenk een meer helpende gedachte
 22. Maak een noodplan
 23. Hoe voorkom je een delict?
 24. Geen delict!
 25. De kortetermijngevolgen van het niet-plegen van een delict
 26. Delictpreventieplan: de langetermijngevolgen

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Delictketen en delictpreventieplan’ is ontwikkeld door Daniëlle Revers van Minddistrict, in samenwerking met Dirk Dijkslag en Fabiola Schurmans van Transfore, Christian van Dam van Oldenkotte en Bianca Roelofsen van GGZ Noord-Holland-Noord. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.