Minddistrict

Delictketen en delictpreventieplan

Inhoud

Het doel van de behandeling is het voorkomen van een (nieuw) delict. De eerste sessies van de module bevatten algemene informatie over de inhoud van een online module en over de inhoud van de behandeling. Vervolgens gaat de patiënt zijn of haar levenslijnen en delictscenario beschrijven. Hierna krijgt de patiënt informatie over zijn of haar delictketen en delictpreventieplan. Vanaf nu gaat de patiënt deze gelijktijdig invullen. Bij elke stap van de delictketen en het delictpreventieplan wordt uitgebreid stilgestaan.

Het doel is inzicht krijgen in waarom het in de eerste plaats is misgegaan en het voorkomen van een (nieuw) delict. In elke sessie krijgt de patiënt informatie, leest de ervaringen van voorbeeldpatiënten en gaat aan de slag met één of meerdere oefening(en). In elke sessie zitten filmpjes waarin een professional en/of een patiënt uitleg geeft of vertelt over zijn of haar ervaringen. Aan het einde van de module is de patiënt weer bovenaan in zijn delictketen, zo ver mogelijk bij een delict verwijderd. Ook heeft hij of zij een volwaardig delictpreventieplan om in de toekomst op terug te vallen.

Voor wie?

De expert module ‘Delictketen en delictpreventieplan’ is ontwikkeld voor volwassenen vanaf 18 jaar met psychiatrische en of psychische problematiek, ernstige psychosociale problemen of gedragsproblemen, die mede hierdoor in aanraking zijn gekomen met justitie of voor wie contact met justitie dreigt.

Meer lezen over de doelgroep? We interviewden 2 mannen die de module Agressie volgden vanuit een forensische setting.

Opzet 'Delictketen en delictpreventieplan'

 1. Welkom bij Delictketen en delictpreventieplan
 2. Hoe kom je tot een delict?
 3. Levenslijn: hoe is je leven tot nu toe verlopen?
 4. Delictscenario: beschrijf je delict
 5. Mijn diagnose
 6. Welke heftige gebeurtenissen heb je meegemaakt?
 7. Problemen en omstandigheden ten tijde van je delict
 8. Waardoor blijf je in evenwicht?
 9. Waardoor raakte je uit evenwicht en hoe herstel je dit?
 10. Wat is je gevoelige snaar en hoe ga je ermee om?
 11. Goede en slechte manieren om nare gevoelens kwijt te raken
 12. Welke denkfouten en Schijnbaar Onbelangrijke Beslissingen maak je en wat kan je meer helpen?
 13. Wat zijn jouw verhoogderisicosituaties en wat kun je op zulke momenten doen?
 14. Wat deed je voor en na je delict en hoe voorkom je een delict?
 15. Een of geen delict
 16. Gevolgen op de korte termijn
 17. Gevolgen op de lange termijn
 18. Hoe herstel je het evenwicht?
 19. Omgaan met je gevoelige snaar
 20. Goede manieren om nare gevoelens kwijt te raken
 21. Bedenk een meer helpende gedachte
 22. Maak een noodplan
 23. Hoe voorkom je een delict?
 24. Geen delict!
 25. De kortetermijngevolgen van het niet-plegen van een delict
 26. Delictpreventieplan: de langetermijngevolgen

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Delictketen en delictpreventieplan’ is ontwikkeld door Daniëlle Revers van Minddistrict, in samenwerking met Dirk Dijkslag en Fabiola Schurmans van Transfore, Christian van Dam van Oldenkotte en Bianca Roelofsen van GGZ Noord-Holland-Noord. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider of via ons contactformulier