Gedachteschema

Ontwikkel inzicht in de eigen gedachten met Gedachteschema

Voor wie is de module bedoeld?

De module ‘Gedachteschema’ is ontwikkeld voor volwassenen die last hebben van niet-helpende gedachten, gevoelens en gedrag. Het doel van de module is om inzicht te ontwikkelen in de eigen gedachten en de invloed hiervan op gevoelens en gedrag. Ook leert men om gedachten uit te dagen en zich een meer helpende manier van denken aan te leren. De module is te volgen via de mobiele telefoon.

Wat is de inhoud van de module ‘Gedachteschema’?

Deze module richt zich op het verkrijgen van inzicht in de eigen gedachten en het leren uitdagen van niet-helpende gedachten. Dit gebeurt door middel van het lezen van psycho-educatie over cognitieve gedragstherapie, het bekijken van filmpjes van hulpverleners en ervaringsdeskundigen en het invullen van een gedachteschema. Hierbij onderzoeken deelnemers hun eigen gedachten en oefenen ze met het uitdagen van gedachten en het formuleren van nieuwe, meer helpende gedachten. Op die manier krijgt de persoon meer grip op de eigen gedachten en daarmee op het gevoel en gedrag.

Dagboek ‘uitdaagschema’

Bij het afronden van de module wordt het dagboek 'uitdaagschema' geactiveerd. Hiermee kan men blijven oefenen met het invullen van gedachteschema's.

gedachteschema

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Gedachteschema’ is ontwikkeld door Minddistrict. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met de persoon die binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor ehealth.

Minddistrict is eigenaar van de module en de module maakt onderdeel uit van de Minddistrict catalogus.

Hoe gebruik je de module?

De module bestaat uit 3 hoofdstukken met 2 mijlpalen en één verzendmoment. Ook wordt het dagboek 'uitdaagschema' tijdens het doorlopen van de module automatisch klaargezet. De module kan ingezet worden vanuit onder andere de POH-GGZ, de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je ervoor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. Door online met bepaalde onderwerpen aan de slag te gaan, is er in de face-to-face sessies meer ruimte voor diepgang.

De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon via de Minddistrict app, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden.

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.