Minddistrict

Grip op werk

Wat wil je bereiken met werk?

Werken kan je als mens enorm helpen, bijvoorbeeld door je nuttig te voelen, je te ontwikkelen en contact hebben met anderen.

Voor wie is de module geschikt?

De module ‘Grip op werk’ is ontwikkeld voor volwassenen. De module is generiek in te zetten. Bij de ontwikkeling is ook rekening gehouden met mensen die diverse ernstige psychiatirsche aandoeningen hebben en worden beperkt in hun sociaal en/of maatschappelijk leven. De module helpt mensen, vooral hen die al een tijdje op een zijspoort van de arbeidsmarkt staan, te bepalen wat ze willen bereiken en daar een plan voor te maken.

Wat is de inhoud van 'Grip op werk'?

De module gaat in op de voordelen van werken en op de rol die motivatie speelt bij (weer) aan de slag gaan. Vervolgens gaan mensen nadenken over hun werksituatie, waar ze tevreden over zijn, wat ze daarin willen bereiken en waarom.

Waarop is de module gebaseerd?

De module is ontwikkeld door Liesan Braakhuis en Daniëlle Revers van Minddistrict in samenwerking met Michiel Bahler, René Keet, Peter Burger, Suzanne Rugenbrink, Bianca Westmeijer, Annette Furnemond, Heleen Begheyn, Petra Tamis, Judie Davelaar, Ingrid van Vuuren, Koen van Stiphout, Wanda de Wijn en Stephanie Burrie van GGZ Noord-Holland-Noord. Ook Marlies de Groot van de Reiner van Arkel Groep was bij de ontwikkeling betrokken. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Hoe gebruik je de module?

De module kan blended worden ingezet, waarbij een hulpverlener feedback geeft op de online sessies. Dit kan vanuit de specialistische of forensische zorg, maar de module is geschikt voor generiek gebruik om mensen te ondersteunen bij het maken van een plan voor hun werksituatie.

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken? of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

In het kort

  • Voor volwassenen
  • Generiek in te zetten
  • Ook voor hersteltrajecten en sggz