We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Stel haalbare doelen met actieplannen

Een belangrijk deel van het realiseren van gedragsverandering gaat over het stellen van haalbare doelen en het bedenken van een actieplan om die doelen te bereiken. Dit proces biedt focus en motivatie. Het bijhouden van de voortgang geeft de kans om een ander pad in te slaan, als dat nodig is. En het zetten van stappen en bereiken van het doel geeft zelfvertrouwen en energie. Met actieplannen kunnen clienten een doel stellen en hun voortgang regelmatig evalueren aan de hand van de Minddistrict app.

Illustratie van het maken van een plan

Hoe gebruik je actieplannen in Minddistrict?

Cliënten worden aan de hand van een mobiele module begeleid naar het formuleren van een haalbaar doel en een datum waarop ze het doel bereikt willen hebben. De app pusht evaluatiemomenten, waardoor het mogelijk wordt om het doel in te zien en eventueel aan te passen. En uiteraard wordt het bereiken van een doel gevierd.

Een hulpverlener kan alle openstaande en behaalde doelen inzien, met de bijhorende evaluaties. Zo wordt het eenvoudig om voortgang bij te houden.

Afbeelding van het stellen van een doel in een plan
Plannen helpen een haalbaar doel te stellen
Afbeelding van het bereiken van een doel in een plan
Met een plan wordt het makkelijker een doel te bereiken