We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

i-Sleep

Slapeloosheid behandelen met cognitieve gedragstherapie

Hoe behandel je slecht slapen of slapeloosheid? Ja, er is slaapmedicatie, maar met cognitieve gedragstherapie kun je langdurige effecten bereiken. De cursus i-Sleep geeft deze therapie. Het is een effectief gebleken behandeling, ontwikkeld door de afdeling Klinische Psychologie van de VU.

Contact opnemen

In het kort

  • Volwassenen
  • Module
  • Geschikt voor de app

Voor wie is i-Sleep?

De module i-Sleep is ontwikkeld voor volwassenen die chronisch slecht slapen. De module kan worden aangeboden door o.a. huisartsen.

Waarom i-Sleep?

Voor het behandelen van slaapproblemen geeft het Nederlands Huisartsen Genootschap een standaard: bij voorkeur niet door gebruik van medicatie. Wel door voorlichting en gedragsadviezen.

Cognitieve gedragstherapie helpt veel mensen op de lange termijn beter te slapen. Maar huisartsen hebben zeker niet altijd voldoende tijd en/of kennis om dit aan te bieden. Verwijzen is lastig, en therapie voor slaapproblemen wordt vanuit basis of specialistische ggz niet vergoed.

De online module i-Sleep is wél beschikbaar voor huisartsen en praktijkondersteuners om aan te bieden aan hun patiënten.

Wat is het?

De cursus i-Sleep is een behandeling gebaseerd op cognitieve gedragstherapie die in onderzoek effectief gebleken is. De module bestaat uit 5 sessies. Elke sessie begint met informatie en een aantal voorbeelden van andere mensen die de cursus hebben gevolgd. Na iedere sessie volgen er opdrachten voor de deelnemer om in te vullen. Deze oefeningen en antwoorden worden verstuurd naar de hulpverlener. De huisarts of praktijkondersteuner kan vervolgens feedback geven.

Hoe is i-Sleep ontwikkeld?

De online module is ontwikkeld in 2010 door medewerkers van de afdeling Klinische Psychologie van de VU. Daarna is een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van deze online module. De deelnemers aan het onderzoek waren tevreden met de online module, zij lagen minder wakker tijdens de nacht en gaven vooral aan dat de slaapkwaliteit verbeterd was. Bovendien nam het gebruik van slaapmedicatie af door de online module. Vervolgonderzoeken toonden aan dat ook mensen met slaapproblemen en depressieklachten, en mensen die de i-Sleep behandeling via hun huisartsenpraktijk ontvingen, baat hadden bij de behandeling.

De onderzoekers

  • Prof. dr. Annemieke van Straten werkt bij de sectie Klinische Psychologie van de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen

  • Dr. Jaap Lancee is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker op het gebied van nachtmerries en slapeloosheid

  • Dr. Tanja van der Zweerde is psycholoog en gepromoveerd aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (sectie Klinische Psychologie) van de VU. Haar promotieonderzoek omvatte een studie naar i-Sleep binnen de huisartsenpraktijk en de behandeling van depressieve symptomen met i-Sleep.

De studies

Er zijn meerdere gerandomiseerde trials uitgevoerd om het effect van i-Sleep te onderzoeken. Deze studies zijn uitgevoerd onder mensen in de algemene bevolking en onder mensen in de huisartspraktijk. De studies laten zien dat 60- tot 75% van de mensen de cursus helemaal afrondt en dat de effecten op slapen groot zijn. Bovendien nemen klachten van somberheid en angst af als mensen beter slapen. Meer informatie over de onderzoeken en studies kun je lezen op de website van i-Sleep

Vragen? Stel ze gerust!

Wil je deze interventie zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.