NAH en Stemmingsklachten

Inhoud

Het doel van de module is om de stemmingsklachten van de cliënt te helpen verminderen. Deze module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van stemmingsklachten. Denk aan de onderwerpen psycho-educatie, activeren, structuur aanbrengen, denkpatronen en terugvalpreventie.

In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met één of meerdere oefening(en). Aan het eind van de module heeft de cliënt praktische handvatten om beter om te gaan met stemmingsklachten. Ook heeft hij of zij een actievere houding om lastige situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Voor wie?

De module is ontwikkeld voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en stemmingsklachten. De module kan worden ingezet ter ondersteuning van een behandeling in het kader van specialistische zorg voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Hierbij geeft de behandelaar feedback op de online sessies. De online sessies kunnen worden afgewisseld of deels worden vervangen door face-to-facecontact.

Opzet van NAH en stemmingsklachten

 • Welkom
 • Wat is er aan de hand?
 • Mijn motivatie in kaart
 • Hoe actief kun je zijn?
 • Plezier en voldoening
 • Structuur en Planning
 • Positief en krachtig denken
 • Denkfouten
 • Kijk naar de toekomst!

Optioneel:

 • Uitdaagtechniek bewijsmateriaal verzamelen
 • Uitdaagtechniek voor- en nadelen onderzoeken
 • Uitdaagtechniek taartpunttechniek
 • Uitdaagtechniek kijk anders naar je oordeel
 • Uitdaagtechniek positief logboek

Waarop is de module gebaseerd?

De module 'NAH en stemmingsklachten’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met Heliomare. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.