Minddistrict

Vaardigheidstraining Trauma

Inhoud 'Vaardigheidstraining Trauma'

De module ‘Vaardigheidstraining Trauma’ is ontwikkeld voor volwassenen die in hun dagelijkse leven last hebben van de gevolgen van één of meerdere traumatische gebeurtenissen. Het doel van de vaardigheidstraining is het leren omgaan met traumagerelateerde klachten, zodat de cliënt beter kan functioneren in het hier en nu.

De vaardigheidstraining bestaat uit vijf modules. Elke module bevat een onderwerp dat relevant is voor cliënten die last hebben van de gevolgen van één of meerdere traumatische gebeurtenissen. Denk hierbij aan het onderzoeken en leren reguleren van trauma gerelateerde spanningsklachten, de bewustwording van emoties en het omgaan met gevoelens van onveiligheid. Daarnaast krijgt de cliënt handvatten om op een meer passende wijze met gevoelens van schuld, schaamte en boosheid om te gaan.

Na afronding van de training heeft de cliënt een aantal op hem of haar aansluitende vaardigheden geleerd die helpen om beter met de klachten om te gaan. Ook beschikt de cliënt over praktische vaardigheden die de stresstolerantie vergroten en waarmee hij of zij een moeilijke situatie beter kan doorstaan.

Dagboeken

Er zijn twee dagboekapps die bij de vaardigheidstraining horen.

Window-of-Tolerance-dagboek

Met behulp van het dagboek 'Window of Tolerance' kan de cliënt zijn of haar spanning bijhouden in de Minddistrict app en deze binnen, boven of onder zijn Window of Tolerance plaatsen. De registratie bestaat uit drie stappen:

 1. De cliënt beschrijft het spanningsmoment.
 2. De cliënt geeft aan of zijn spanning binnen, boven of onder zijn Window of Tolerance te plaatsen is.
 3. Dit is een optionele stap. De cliënt beschrijft welke interventie of hulpmiddelen hij heeft ingezet om weer binnen zijn Window of Tolerance te komen.

Doel van de registratie is het in kaart brengen van de spanning van de cliënt. Hoe vaak en wanneer heeft de cliënt last van spanning? Hoe vaak en wanneer raakt de cliënt boven of onder zijn Window of Tolerance? De informatie die de cliënt via de app verzamelt is goed bruikbaar voor inzicht in de triggers die spanning oproepen bij de cliënt. Daarnaast kan de cliënt met behulp van de app onderzoeken welke interventies en vaardigheden het beste voor hem of haar werken.

Inspiratiemomenten-dagboek

In het dagboek Inspiratiemomenten kan de cliënt met behulp van tekst en foto’s momenten verzamelen die hem of haar inspireren. Doel van de app is een persoonlijke inspiratieplek creëren voor de cliënt waar stapje voor stapje hoop op herstel kan ontstaan. De app kan ook ingezet worden als hulpmiddel om moeilijke momenten beter te doorstaan en weer binnen de eigen Window of Tolerance te komen.

Vaardigheidstraining Trauma, voor wie?

De vaardigheidstraining is primair ontwikkeld voor de complexe problematiek van cliënten die vroegkinderlijk en chronisch getraumatiseerd zijn. Daarnaast kunnen onderdelen van de vaardigheidstraining ook ingezet worden als onderdeel van de behandeling van cliënten met een enkelvoudige Posttraumatische-stresstoornis (PTSS). De module is geschikt voor gebruik in de gespecialiseerde zorg. In de behandeling is het mogelijk face-to-facegesprekken of groepssessies af te wisselen met de online sessies, met of zonder feedbackmoment, beeldbellen en de doorlopende registratie in de apps.

Overzicht van de modules en sessies in 'Vaardigheidstraining Trauma'

De vaardigheidstraining kan gevolgd worden als één module waarbij alle 14 sessies achter elkaar zijn gezet. Het is ook mogelijk losse onderdelen uit de vaardigheidstraining flexibel in te zetten. Hiervoor zijn een aantal aparte modules ontworpen die zich clusteren rondom een thema. De module ‘Welkom bij de vaardigheidstraining trauma’ wordt bij iedere cliënt ingezet. Vervolgens kan in overleg met de cliënt een keuze worden gemaakt uit de afzonderlijke modules.

Module: Welkom bij de Vaardigheidstraining Trauma

 • Welkom bij de vaardigheidstraining

Module: Verken je spanning

 • Begrijp je spanning
 • Onderzoek je spanning
 • Verdraag je spanning

Module: Focus op het nu

 • Hoe blijf ik in het nu?
 • Hoe ging het oefenen met in het hier en nu blijven?
 • Vaardigheden voor als je spanning te hoog is
 • Vaardigheden voor als je spanning te laag is

Module: Omgaan met emoties en gevoelens

 • Herken je emoties
 • Omgaan met emoties van boosheid en woede
 • Omgaan met schuld en schaamte

Module: Omgaan met gevoelens van onveiligheid

 • Onderzoek je onveilige gevoel
 • Voel je veiliger
 • Hoe ging het oefenen met je veiliger voelen?

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Vaardigheidstraining Trauma’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-contactpersoon of met ons via de contactbutton.