We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Vaardigheidstraining Trauma

Voor wie is de module 'Vaardigheidstraining trauma' bedoeld?

Deze vaardigheidstraining is ontwikkeld is ontwikkeld voor volwassenen die in hun dagelijkse leven last hebben van de gevolgen van één of meerdere traumatische gebeurtenissen.

De vaardigheidstraining is primair ontwikkeld voor complexe problematiek van cliënten die vroegkinderlijk en chronisch getraumatiseerd zijn. Daarnaast kunnen onderdelen van de vaardigheidstraining ook ingezet worden als onderdeel van de behandeling van cliënten met een enkelvoudige Posttraumatische-stresstoornis (PTSS).

Het doel van de training is ondersteuning bieden bij het omgaan met traumagerelateerde klachten, zodat mensen beter kunnen functioneren in het hier en nu.

illustratie van iemand die leert omgaan met angst na een trauma Illustratie uit de module

Wat is de inhoud van de module?

De vaardigheidstraining bestaat uit 5 submodules. Elk van deze submodules bevat een onderwerp dat relevant is voor cliënten die last hebben van de gevolgen van één of meerdere traumatische gebeurtenissen. Denk hierbij aan het onderzoeken en leren reguleren van traumagerelateerde spanningsklachten, de bewustwording van emoties en het omgaan met gevoelens van onveiligheid. Mensen krijgen in de submodules ook handvatten om op een meer passende wijze met gevoelens van schuld, schaamte en boosheid om te gaan.

Dit zijn de 5 submodules:

 • Vaardigheidstraining trauma: Welkom bij de vaardigheidstraining trauma
 • Vaardigheidstraining trauma: Verken je spanning
 • Vaardigheidstraining trauma: Focus op het nu
 • Vaardigheidstraining trauma: Omgaan met emoties
 • Vaardigheidstraining trauma: Omgaan met gevoelens van onveiligheid

Actieplannen

Onderdeel van deze module is het maken van een actieplan. De actieplannen zijn ingevoegd in twee van de submodules:

 1. Vaardigheidstraining trauma: Focus op het nu
  Hoofdstuk: ‘Tips om in het hier en nu te blijven’
  In het hoofdstuk ‘Tips om in het hier en nu te blijven’ formuleert de cliënt een doel om vaker in het hier en nu te blijven. De cliënt bedenkt welke oefeningen hij of zij graag zou willen doen om dichter bij het doel te komen. Ook wordt aandacht besteed aan wanneer de cliënt deze oefeningen gaat uitvoeren. Het actieplan zorgt ervoor dat de cliënt wordt herinnerd aan het doel en laat de voortgang zien.

 2. Vaardigheidstraining trauma: Omgaan met gevoelens van onveiligheid
  Hoofdstuk: ‘Evaluatie oefening en een doel stellen’
  In het hoofdstuk ‘Evaluatie oefening en een doel stellen’ formuleert de cliënt een doel om zich vaker veilig te voelen. Ook worden specifieke eerste stappen bedacht om naar het doel toe te werken. Deze stappen omvatten grotendeels oefeningen om de aandacht bij het hier en nu te houden. Het actieplan zorgt ervoor dat de cliënt wordt herinnerd aan het doel en stimuleert de cliënt om de voortgang bij te houden.

Lees meer over de plannenfunctionaliteit

icoon actieplannen

Hoe gebruik je de Vaardigheidstraining Trauma?

Mensen doorlopen altijd eerst de introductiemodule 'Welkom bij de vaardigheidstraining trauma'. Daarna kiezen cliënt en hulpverlener in overleg welke submodules gevolgd zullen worden. De gekozen vaardigheidstrainingen worden vervolgens automatisch klaargezet.

Na afronding van de training heeft de cliënt een aantal op hem of haar aansluitende vaardigheden geleerd die helpen om beter met de klachten om te gaan. Ook beschikt de cliënt over praktische vaardigheden die de stresstolerantie vergroten en waarmee hij of zij een moeilijke situatie beter kan doorstaan.

De module is geschikt voor gebruik in de gespecialiseerde zorg. In de behandeling is het mogelijk face-to-facegesprekken of groepssessies af te wisselen met de online sessies, met of zonder feedbackmoment, beeldbellen en de doorlopende registratie in de apps.

Dagboeken bij de module

Er zijn twee dagboeken die bij de vaardigheidstraining horen.

Window-of-Tolerance-dagboek

Met behulp van het dagboek 'Window of Tolerance' kunnen cliënten hun spanning bijhouden in de Minddistrict app en deze binnen, boven of onder hun Window of Tolerance plaatsen. De registratie bestaat uit drie stappen:

 1. Je beschrijft het spanningsmoment.
 2. Je geeft aan of zijn spanning binnen, boven of onder zijn Window of Tolerance te plaatsen is.
 3. Je beschrijft welke interventie of hulpmiddelen je hebt ingezet om weer binnen zijn Window of Tolerance te komen. Dit is een optionele stap.

Doel van de registratie is het in kaart brengen van de spanning. Hoe vaak en wanneer heeft iemand last van spanning? Hoe vaak en wanneer raakt de cliënt boven of onder zijn Window of Tolerance? De informatie die de cliënt via de app verzamelt is goed bruikbaar voor inzicht in de triggers die spanning oproepen. Daarnaast kan de deelnemer met behulp van de app onderzoeken welke interventies en vaardigheden het beste voor hem of haar werken.

Inspiratiemomenten-dagboek

In het dagboek Inspiratiemomenten kunnen deelnemers met behulp van tekst en foto’s momenten verzamelen die hen inspireren. Doel van de app is een persoonlijke inspiratieplek creëren waar stapje voor stapje hoop op herstel kan ontstaan. De app kan ook ingezet worden als hulpmiddel om moeilijke momenten beter te doorstaan en weer binnen de eigen Window of Tolerance te komen.

telefoon met daarop een onderdeel uit de vaardigheidstraining trauma Pagina uit de vaardigheidstraining trauma

Waarop is de Vaardigheidstraining Trauma gebaseerd?

De module is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Deze vaardigheidstraining heeft in 2019 een update gehad. De training is in deze revisie opgedeeld in korte, motiverende pagina's en laagdrempelige oefeningen en is voorzien van nieuwe illustraties. De module bevat daarnaast video's van ervaringsdeskundigen. De training is ook geschikt gemaakt om te volgen via de Minddistrict app, op de mobiele telefoon of tablet. De module kan natuurlijk ook nog steeds in de browser op een desktopcomputer gevolgd worden.

In het kort:

 • Voor volwassenen
 • Gemaakt voor de gespecialiseerde GGZ
 • Beschikbaar op de mobiele telefoon en desktop

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken? of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.