Zelfhulp: Zelfbeeld

Veel psychisch problematiek hangt samen met een negatief zelfbeeld. Met deze korte zelfhulptraining ‘Zelfbeeld’ krijgen mensen handvatten gericht op een realistischer, positiever zelfbeeld. Ze kunnen de zelfhulptraining volgen op hun eigen mobiele telefoon.

De route naar een beter zelfbeeld start met het lezen van psycho-educatie over het ontstaan en de gevolgen van een negatief zelfbeeld en het bekijken van filmpjes van hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Ook leest men wat een realistisch zelfbeeld en zelfcompassie inhouden. Vervolgens brengt men het eigen zelfbeeld in kaart en bekijkt dat waar hij of zij ontevreden over is van een andere kant. Tot slot kan er worden geoefend met positieve zelfspraak.

Mensen met toegang tot de Minddistrict app kunnen de zelfhulptraining ‘Zelfbeeld’ kiezen uit de zelfhulpcatalogus. De training is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon, maar kan ook op een (dekstop) computer gebruikt worden.

Dagboek ‘positieve ervaringen’

Om meer aandacht te ontwikkelen voor positieve kanten en ervaringen, kan het dagboek ‘positieve ervaringen’ worden bijgehouden. Zo komt het positieve meer in beeld.

dagboek positieve ervaring

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.