Minddistrict

Een directe toevoeging voor de POH GGZ

Ehealth in de POH GGZ

E health in de POH GGZ is nog relatief nieuw. De POH GGZ zelf is natuurlijk ook relatief nieuw: pas in 2007 ontstond de functie van Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg. Enkele jaren geleden startten de eerste POH GGZ met het aanbieden van ehealth. Sindsdien heeft ehealth in de POH GGZ een vlucht genomen: zowel het aantal huisartsenpraktijken als het aantal patiënten dat praktische ehealthoplossingen gebruikt neemt explosief toe.

Praktijkondersteuners zien mensen met klachten die niet direct in aanmerking komen om doorverwezen te woorden naar een GGZ-instelling. Ehealth, of e-mental-health, biedt voor zowel de POH GGZ als patiënten een uitkomst, omdat het een directe toevoeging is waar mensen in de praktijk mee aan de slag kunnen. Minddistrict heeft speciaal voor de POH GGZ passende e health modules ontwikkeld.

De praktische inzetbaarheid van e-health in de POH GGZ

Niet iedere patiënt met klachten hoeft en kan zomaar doorverwezen worden naar de relatief duurdere tweedelijn zorg die de GGZ-instellingen bieden. De functie van POH GGZ is daarom hard nodig om de toenemende vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen op een goede manier op te vangen. Want hoewel de groei afvlakt, groeit het aantal patiënten nog steeds. Om deze groep patiënten zo goed mogelijk te helpen heeft Minddistrict speciaal voor hen passende e health modules ontwikkeld. Maud Voermans, Manager GGZ bij Zorro vertelt hierover het volgende: ”Je kunt online modules en vragenlijsten gemakkelijk inzetten, bijvoorbeeld voor laagdrempelige klachten waarbij een minimale begeleiding nodig is.”

ehealth poh ggz

Directe ondersteuning met e health

Voermans gaat verder: “Normaal gesproken zouden mensen naar huis worden gestuurd met de boodschap ‘we zien elkaar over 6 weken weer’. Nu krijgen ze in 80% van de gevallen een e health behandeling aangeboden. Je biedt hen op die manier direct een stuk ondersteuning, zonder dat het veel tijd kost of dat je medicatie voorschrijft.”

Behalve dat mensen meer ondersteuning krijgen, wordt ook het werk voor de behandelaar makkelijker, meent Voermans. Lees meer over ehealth bij Zorroo.

Populair bij veel POH GGZ: het e health platform van Minddistrict

Een veelgebruikt hulpmiddel voor de praktijkondersteuners is ons e health platform. Minddistrict heeft de inhoud hiervan namelijk speciaal ontwikkeld voor de POH GGZ. Met het e health platform van Minddistrict is het niet alleen mogelijk voor een huisartsenpraktijk om online een eigen platform aan te vragen; zorggroepen en coöperaties kunnen er ook voor kiezen om gezamenlijk in te kopen. Minddistrict schenkt hierbij veel aandacht aan de keten van zorgverleners (huisarts – basis- en specialistische GGZ – chronische zorg).

Werken de zorgaanbieders in jouw regio al met Minddistrict?

Dan is het nog interessanter om ook te kiezen voor ons e health platform voor de POH GGZ. Zo creëer je namelijk samen een keten, van preventie tot nazorg, met diverse zorgaanbieders. Je patiënten kunnen dan in elk stadium online ondersteund worden. Wil je meer weten over Minddistrict en ketenzorg? Lees de bevindingen van het symposium Ketenzorg.

Verder lezen

Lees verder wat ehealth zo geschikt maakt voor de POH GGZ. Of lees de ehealthervaringen van praktijkondersteuner Adrie de Leeuw.

Als je meer inhoudelijk geïnteresseerd bent in wat ehealth geschikt maakt voor gedragsverandering, dan nodigen we je uit om de volgende pagina te bezoeken:
Zo werkt gedragsverandering
Heb je interesse in ehealth, maar weet je nog niet hoe het in je businesscase past? Lees dan verder over de businesscase van ehealth.

Meer weten over e-health?

Neem een kijkje in onze ehealthcatalogus met inhoudelijke modules, of grasduinen in de functionaliteiten van het Minddistrict platform. Heb je vragen die hier niet beantwoord worden, of wil je graag doorpraten over de mogelijkheden van ehealth in jouw organisatie, neem dan contact met ons op.
Contact opnemen