Dagboek ADHD

Mobiel dagboek voor het bijhouden van ADHD-symptomen

Het dagboek ‘ADHD’ is geschikt voor cliënten die willen registreren hoe het met de ADHD gaat. Het dagboek geeft inzicht in hoe het met de cliënt gaat en welke factoren hierop van invloed zijn. Dit helpt de cliënt om (de eventuele fluctuatie in) zijn of haar symptomen te begrijpen en hier op een goede manier mee om te gaan.

ADHD en medicatie

Van dit dagboek is zowel een versie beschikbaar voor cliënten die medicatie gebruiken als voor cliënten die geen medicatie gebruiken.

Gebruik in combinatie met module?

Het dagboek sluit aan bij modules die zich richten op klachten en doelen die mensen met ADHD vaak hebben. Bijvoorbeeld Hoe kun je je beter concentreren, of Hoe maak je wachten makkelijker.

Het dagboek wordt automatisch getriggerd vanuit de module 'Begrijp je ADHD'. Deze module kan gezien worden als 'startmodule' voor ADHD-behandelingen met hulp van ehealth. Op basis van de behoeften van de cliënt, die mede op basis van dit dagboek kunnen worden ontdekt, kunnen hulpverlener en cliënt passende modules kiezen, en zo een persoonlijke route samenstellen voor de cliënt.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.