Minddistrict

Gezond bewegen

Een gezonde leefstijl aanleren én volhouden

De module: ‘Gezond bewegen’ is ontwikkeld voor volwassenen die begeleiding zoeken bij een gezonde en een actievere levensstijl.

Inhoud

De module ‘Coaching: Gezond bewegen’ motiveert de cliënt om meer te gaan bewegen. Ook staan vaardigheden waarmee de cliënt deze motivatie in de toekomst vol kan houden centraal. De cliënt onderzoekt zijn startniveau en stelt doelen op voor de toekomst. Vervolgens onderzoekt hij of zij de rol van gedachten en andere obstakels of barrières die hem of haar hinderen bij een actieve levensstijl.

Een gezonde leefstijl door meer te bewegen Een screenshot uit de module 'Meer bewegen', voor een gezonde leefstijl

Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het belang van gezonde voeding. Tot slot maakt de cliënt een plan om terugval te voorkomen. Aan het einde van de module heeft de cliënt verschillende technieken onder de knie om mentaal sterker te worden en de eigen barrières te overwinnen.

Naast de online sessies houdt de cliënt het online dagboek ‘Activiteiten’ bij. De module verwijst in elke sessie naar dit dagboek. Het dagboek geeft de cliënt inzicht in zijn of haar bewegingspatroon. Daarnaast geeft het dagboek de cliënt een helder beeld van zijn of haar vooruitgang.

Voor wie?

De module is ontwikkeld voor volwassenen die begeleiding zoeken bij een gezonde en een actievere levensstijl. De module kan zowel worden ingezet in de POH, de generalistische basis GGZ als in de specialistische GGZ, waarbij het een secundair onderdeel vormt van de behandeling.

Opzet: gezond bewegen

  • Gezond bewegen: Kom in beweging!
  • Gezond bewegen: Hoe begin ik?
  • Gezond bewegen: Doelen stellen
  • Gezond bewegen: Richten op verandering
  • Gezond bewegen: Barrières en oplossingen
  • Gezond bewegen: Gezonde voeding
  • Gezond bewegen: Werk in uitvoering
  • Gezond bewegen: Blijf gemotiveerd

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Gezond bewegen’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth projectleider.