Dagboek Meer bewegen

Mensen die als doel hebben om meer te bewegen kunnen in dit dagboek bijhouden of dat gelukt is, en hoeveel minuten ze per dag bewogen hebben. Ook kunnen ze zichzelf motiveren om meer te bewegen, en kan er een foto toegevoegd worden.

Gebruik in combinatie met module

Het dagboek kan worden gebruikt voor alle trajecten waarin mensen meer willen gaan bewegen. Het dagboek is specifiek ontwikkeld in combinatie met de module 'Daag je diabetes uit' en wordt aangeraden te gebruiken bij de module 'Gezonder leven'.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.