Gezonder leven

Werken aan je leefstijl met 'Gezonder leven'

Waar gaat de module over?

Een gezonder lichaam voorkomt niet alleen pijn, ongemakken en ziektes, het is ook goed voor de geest. Deze module begint met het verhogen van de motivatie voor het veranderen van de leefstijl. Dit gebeurt onder andere aan de hand van een realitycheck, hogere doelen bedenken en een voor- en nadelen onderzoek. Daarna komt een keuzemogelijkheid: of eerst aan de slag met gezonde voeding, of eerst aan de slag met meer bewegen. Uiteindelijk worden beide onderdelen gevolgd.

Ehealthmodule voor gezonder en actiever leven Een screenshot van de module 'Gezonder leven'

Bij deze onderdelen wordt informatie gegeven over gezonde voeding en gezond bewegen. Ook kunnen doelen gesteld worden en een dagboek bijgehouden worden om eerste veranderingen in de leefstijl aan te brengen.

Voor wie is 'Gezonder leven' geschikt en hoe gebruik je het?

De module is geschikt voor iedereen die baat heeft bij een gezondere leefstijl. Zij kunnen de module als zelfhulp volgen, zonder begeleiding van een hulpverlener. Maar de module kan ook 'blended' worden ingezet, dus met (face to face)begeleiding. 'Gezonder leven' is een mobiele module en is dus geoptimaliseerd voor gebruik in de minddistrict app, maar kan ook op tablet of pc gevogld worden.

Mensen kunnen de module vinden in de zelfhulpcatalogus. Of hulpverleners kunnen de module klaarzetten als persoonlijke route.

Bijzonderheden?

De module staat vol illustraties en infographics die de gegeven informatie verduidelijken. Bovendien zijn er in de module veel eigen keuzemomenten en is er veel eigen regie.

Illustratie uit de module 'Gezonder leven'

Dagboeken voor leefstijl

Bij de module horen de volgende dagboeken:

Actieplannen in 'Gezonder leven'

Op 3 plaatsen in de module wordt gebruik gemaakt van een actieplan. Dit houdt in dat mensen zelf een doel formuleren en een actieplan maken om daar te komen. Met een actieplan worden mensen herinnerd aan hun doel, en houden zowel cliënten als hun hulpverlener zicht op de voorgang die gemaakt wordt. Lees meer over de plannenfunctionaliteit

Gezonder leven bevat deze 3 plannen:

 1. Hoofdmodule: ‘Gezonder leven’
  Hoofdstuk: ‘Kleine verandering + doel stellen’
  In het hoofdstuk ‘Kleine verandering + doel stellen’ formuleert de cliënt een doel voor het maken van een kleine verandering in zijn of haar leven. Ook wordt aandacht besteed aan wanneer de cliënt de kleine verandering gaat uitvoeren. Het actieplan zorgt ervoor dat de cliënt wordt herinnerd aan het doel en laat de voortgang zien.

 2. Submodule: ‘Meer bewegen’
  Hoofdstuk: ‘Doelen stellen’
  In het hoofdstuk ‘Doelen stellen’ stelt de cliënt een doel dat gericht is op meer bewegen. Ook worden specifieke eerste stappen bedacht om naar het doel toe te werken. Het actieplan zorgt ervoor dat de cliënt wordt herinnerd aan het doel en stimuleert de cliënt om de voortgang bij te houden.

 3. Submodule: ‘Gezond eten’
  Hoofdstuk: ‘Doelen stellen’
  In het hoofdstuk ‘Doelen stellen’ stelt de cliënt een doel dat gericht is op gezonder eten. Ook worden specifieke eerste stappen bedacht om naar het doel toe te werken. Het actieplan zorgt ervoor dat de cliënt wordt herinnerd aan het doel en stimuleert de cliënt om de voortgang bij te houden.

Icoon plannen

Waar is 'Gezonder leven' op gebaseerd en wie werkte eraan mee?

De module is gemaakt door Minddistrict in samenwerking met Karin van Berkel (POH-S), Rita Verheul (POH-S), Lia Huisman (POH-S), Marian Bosma (Bioloog, gezondheidsadviseur), Sylvester Jenniskens (kaderarts Diabetes Mellitus), Cris Immens (dietist), Hanno Pijl (Diabetesarts), Charisma Sarai-Bissewar (POH-S) en Ellen Kant (dietist). De module is ontwikkeld door Intervention Developers Ida van Berkum, Emma Ruigt en Renske Gommer. In alle stadia van de ontwikkeling hebben ervaringsdeskundigen meegewerkt.

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.