Minddistrict

Jeugd: Gezond leven

ehealthmodule helpt jongeren aan een gezonde leefstijl

Waar gaat de module ‘Jeugd: Gezond leven’ over?

Deze jeugdmodule richt zich op het stimuleren van een gezond leven bij jongeren. In de module wordt onderscheid gemaakt tussen gezond eten en gezond bewegen. Beide onderdelen bestaan uit van psycho-educatie, oefeningen en het bijhouden van een dagboek. De onderdelen kunnen los van elkaar ingezet worden. In het onderdeel ‘gezond eten’ ligt de focus op de basis van gezond eten, een gezond gewicht en de relatie tussen eten en emotie. In het onderdeel ‘gezond bewegen’ ligt de focus op de voordelen van bewegen en worden leuke en handige handvaten aangereikt om de jongeren meer te laten bewegen.

Voor wie is de module geschikt en hoe gebruik je die?

'Jeugd: Gezond leven' is ontwikkeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die onvoldoende bewegen of gezonder dienen te eten. De module kan ingezet worden vanuit onder andere de POH-GGZ of de generalistische basis GGZ. De hulpverlener kan er dan voor kiezen om wel of geen feedback te geven.

Als een hulpverlener de module geschikt acht voor jongeren in de specialistische GGZ, kan de module (met meer intensievere begeleiding) daar ook worden ingezet.

De module kan ook in de Minddistrict app gevolgd worden aangezien het een persoonlijke route is, die geoptimaliseerd is voor gebruik op de mobiele telefoon.

Illustratie over gezond beweeggedrag uit de jeugdmodule Gezond Leven.

Waar is de module op gebaseerd?

De module ‘Jeugd: Gezond Leven’ is ontwikkeld door Minddistrict en is de vernieuwde versie van ‘Jeugd Basizorg: gezond leven’. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen.

De module is ontwikkeld door Intervention Developers Anna de Jong, Ilona Hartog en Sarafina Suransky. In alle stadia van de ontwikkeling hebben ervaringsdeskundigen meegewerkt.

Bijzonderheden?

De module staat vol nieuwe illustraties die bepaalde informatie verduidelijken. Bovendien zijn er in de module eigen keuzemomenten en is er veel eigen regie. De focus van de module ligt op de kracht van de jongeren (in plaats van op de klacht), waardoor de module ook als preventie-hulpmiddel ingezet kan worden.

‘Jeugd: Gezond leven’ bevat het dagboek ‘Eten & emotie’ en het dagboek ‘Meer bewegen’. Deze dagboeken zijn eveneens in de Minddistrict app op de mobiele telefoon in te vullen.

We zijn benieuwd naar je feedback!

Heb je feedback op de module? Laat het ons weten. Wij zijn altijd nieuwsgierig en staan open voor mogelijke veranderingen.

Wil je je catalogus uitbreiden met deze nieuwe module? Neem contact op met je accountmanager of de Minddistrict Servicedesk.