ADHD - Jeugd

Beter omgaan met de diagnose ADHD bij jongeren

Het doel van de module is om de jongere te helpen beter om te gaan met de diagnose ADHD en alles wat daarbij komt kijken.

ADHD-module: voor wie?

De module is ontwikkeld voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar die last hebben van één van de drie vormen van ADHD: hyperactiviteit, moeite met concentratie, of een combinatie van beiden.

Screenshot uit de online module ADHD voor jeugd

Wat is de inhoud van de module?

Deze module begint met een focus op de sterke kanten van een jongere met ADHD en hoe die sterke kanten het best ingezet kunnen worden. Daarna worden hulpmiddelen aangeboden om om te gaan met weinig aandacht, niet optimaal kunnen plannen en organiseren en om om te gaan met mensen die ADHD niet goed begrijpen. De jongere kan uiteindelijk een doel voor zichzelf stellen waar stap voor stap naartoe gewerkt wordt.

Medicijngebruik wordt in deze module maar kort aangestipt, zodat de behandelaar het hier in de gesprekken uitgebreider met de jongere over kan hebben.

Dit is een volledig vernieuwde versie van de eerdere module 'Jeugd: ADHD'. Voor deze module is opnieuws uitgebreid research gedaan naar de nieuwste onderzoeken op het gebied van ADHD. In de video hieronder vertelt interventieontwikkelaar Renske daar meer over:

Waarop is de module gebaseerd?

De module is ontwikkeld door Ilona Hartog, Martine Eising en Renske Gommer van Minddistrict. De module is tot stand gekomen in samenwerking met ervaringsdeskundigen.

Minddistrict ontwikkelt content middels de gevalideerde methode ‘intervention mapping’, waarbij relevante literatuur, inhoudelijke experts en gebruikersinput gecombineerd worden met kennis van gedragsdeterminanten (MoA’s), gedragsverandertechnieken (BCT’s) en persuasive design.

Over ADHD - Jeugd

  • Bevat vlogvideo’s van een jongere
  • Volledig vernieuwd in september 2021
  • Gebaseerd op inzichten vanuit de doelgroep

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.


Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.