Minddistrict

Jeugd: Kom voor jezelf op!

Jeugdmodule over grenzen, nee zeggen en voor jezelf opkomen

Waar gaat ‘Kom voor jezelf op!’ over?

Deze jongerenmodule heeft als doel om jongeren (meer) voor zichzelf te laten opkomen. In de module wordt onderscheid gemaakt tussen twee onderwerpen: 1) ‘nee’-zeggen en 2) het aangeven van je eigen grenzen. Beide onderdelen beschikken over psycho-educatie en een vaardigheidstraining, waarbij de jongeren praktische vaardigheden ontwikkelen om voor zichzelf op te komen.

Voor wie is de module geschikt en hoe gebruik je ‘m?

De module Jeugd ‘Kom voor jezelf op!’ is ontwikkeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die het lastig vinden om hun grenzen aan te geven en voor zichzelf op te komen. De module kan ingezet worden vanuit onder andere de POH-GGZ of de generalistische basis GGZ. De hulpverlener kan er dan voor kiezen om wel of geen feedback te geven. Als een hulpverlener de module geschikt acht voor jongeren in de specialistische GGZ, kan de module (met meer intensievere begeleiding) daar ook worden ingezet.

De module kan ook in de Minddistrict app gevolgd worden aangezien het een persoonlijke route is, die geoptimaliseerd is voor gebruik op de mobiele telefoon.

Illustratie uit de jeugdmodle 'kom voor jezelf op'

Waar is ‘Kom voor jezelf op!’ op gebaseerd?

De module ‘Jeugd: Kom voor jezelf op!’ is ontwikkeld door Minddistrict en is de vernieuwde versie van ‘Jeugd Basiszorg: opkomen voor jezelf’. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen.

De module is ontwikkeld door Intervention Developers Anna de Jong, Ilona Hartog en Sarafina Suransky. In alle stadia van de ontwikkeling hebben ervaringsdeskundigen meegewerkt.

Bijzonderheden?

De module staat vol nieuwe illustraties die de gegeven informatie verduidelijken. De focus van de module ligt op de kracht van de jongeren (in plaats van op de klacht), waardoor de module ook als preventie-hulpmiddel ingezet kan worden.

Jongeren die de module volgen kunnen ook het dagboek ‘Opkomen voor jezelf’ volgen. Dit dagboek is onderdeel van de module.

We zijn benieuwd naar je feedback!

Heb je feedback op de module? Laat het ons weten. Wij zijn altijd nieuwsgierig en staan open voor mogelijke veranderingen.

Wil je je catalogus uitbreiden met deze nieuwe module? Neem contact op met je accountmanager of de Minddistrict Servicedesk.