Minddistrict

Sociale angst

Sociale angst overwinnen

Het doel van de behandeling is om de sociale angst van de cliënt te verminderen.

Deze module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van sociale angst. Denk bijvoorbeeld aan inzicht in de rol van zelfgerichte aandacht, het uitdagen van niet-helpende gedachten en het maken van een angsthiërarchie. Daarnaast bevat de module sessies over taakconcentratie, ontspanning en gedragsexperimenten. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met één of meerdere oefening(en). Aan het eind van de module vermijdt de cliënt niet meer of minder. Ook heeft hij of zij praktische tips en vaardigheden aangeleerd om angstopwekkende sociale situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Sociale angst behandelen voor volwassenen

De module is ontwikkeld voor volwassenen met sociale angst. Het is een behandeling die ingezet kan worden vanuit de basiszorg. Afhankelijk van de ernst van de problematiek kan de behandeling aangeboden worden in de zorgproducten: kort, middel en intensief. Een behandelaar geeft feedback op een deel van de online sessies. De online module kan worden gecombineerd met face-to-face- en telefonisch contact voor een complete behandeling. Het voordeel van de module is dat het de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot en dat het de therapeut minder tijd per cliënt kost.

Bij deze module kan het dagboek 'Sociale Angst' ingezet worden.

Opzet ehealthmodule 'Sociale Angst'

 • Welkom bij de behandeling Sociale angst
 • Wat is er aan de hand?
 • Wat wil je bereiken?
 • Waar richt je je aandacht op?
 • Hoe was je aandacht verdeeld?
 • Concentreren kun je leren
 • Hoe ging de concentratieoefening?
 • Mijn oefenplan
 • Meer oefenen met je oefenplan
 • Hoe ging het oefenen?
 • Maak ik denkfouten?
 • Klopt wat ik denk?
 • Bereid je gedragsexperiment voor
 • Hoe ging je gedragsexperiment?
 • Voorbereid de toekomst tegemoet

Optioneel:

 • Uitdaagtechniek bewijsmateriaal verzamelen
 • Uitdaagtechniek positief logboek
 • Uitdaagtechniek taartpunttechniek
 • Uitdaagtechniek voor- en nadelen onderzoeken
 • Uitdaagtechniek kijk anders naar je oordeel
 • Ontspannen, hoe doe je dat eigenlijk?

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Sociale Angst’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.