Omgaan met emoties en Autisme - Dr. Leo Kannerhuis

Emotieregulatie volwassenen met ASS met deze ehealthmodule

De module ‘Omgaan met emoties’ geeft de deelnemer uitleg over emoties, gaat samen onderzoeken hoe emoties werken en vertelt welke technieken kunnen helpen bij het reguleren van emoties.

Toegang krijgen tot de modules van het dr. Leo Kannerhuis?
Neem dan contact met ons op!

Voor wie is de module geschikt?

De module ‘Omgaan met emoties’ is gemaakt voor volwassenen vanaf 18 jaar met Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Voor mensen die buiten deze leeftijdscategorie vallen, wordt door de behandelaar een inschatting gemaakt of de module geschikt is.

Deelnemers komen in aanmerking op basis van de volgende criteria:

 • Een diagnose ASS;
 • Een gemiddelde intelligentie;
 • Is in staat om in een groep van circa 8 deelnemers te functioneren
 • Is in staat om te reflecteren op eigen emoties en gedrag
 • Ervaart klachten op het gebied van emoties reguleren
 • Geen sprake van grote problemen omtrent emoties in bedwang houden

Wat is de inhoud van de module?

Het herkennen, ontwikkelen en uiten van emoties kan voor iemand met ASS een groot obstakel zijn. Deze module is ervoor bedoeld om de deelnemer te laten onderzoeken hoe emoties werken en daarna technieken te ontwikkelen om hierop te handelen.

Tijdens het eerste deel van de behandelmodule worden 5 thema’s behandeld:

 • Wat emoties zijn
 • Hoe emoties werken
 • Hoe je emoties kunt signaleren
 • De relatie tussen gebeurtenissen
 • Gedachten, emoties en hiermee omgaan

Tijdens het tweede deel van de behandelmodule wordt er dieper ingegaan op de verschillende emotionele fasen. De deelnemer onderzoekt hoe emoties bij hem persoonlijk werken en hoe hij hiermee om kan gaan. De fasen worden besproken in de volgende volgorde:

 • Overspoeling
 • Leeglopen
 • Vollopen
 • Basisniveau

Al deze fasen, behalve basisniveau, worden behandeld in drie stappen: herkenning, regulatie en samenvatting. Bij het basisniveau wordt gekeken wat je kan doen om op dit niveau te blijven en overspoeling te voorkomen. Dit is preventief.

Waarop is de module gebaseerd?

De blended behandelmodule is ontwikkeld door Leo Kannerhuis Nederland en is een samenwerking van Altrecht, GGZ Noord-Holland-Noord, Parnassia Groep en het Dr. Leo Kannerhuis. Naast de huidige behandelinterventies in de Behandelarrangementen en de eigen expertise van de partners, zijn de onderstaande bronnen gebruikt:

 • Emotie Regulatie Training. Basisvaardigheden in het omgaan met emoties door Brinkveld-Ariënshof
 • Surfen op emoties door N. Muller, A. Koudstaal en R. de Bruin.
 • Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderlinestoornis. Surfen op emoties door N. Muller, A. Koudstaal en R. de Bruin.
 • Emotieregulatie. Een praktische gids voor professionals door L.A. Napolitano, D. Tirch en R.L. Leahy.
 • Cognitieve gedragstherapie bij autisme door C. Schuurman.
 • Stilstaan in de storm. Mindfulness bij heftige emoties door M. Veerkamp.

Hoe gebruik je de module?

De blended behandelmodule kan worden ingezet binnen ambulante en (poli)klinische behandeling.

De module bestaat uit twee delen, met een totaal van 18 online informatiesessies en 7 face-to-face contacten met de behandelaar. De ideale doorlooptijd van de gehele behandelmodule is maximaal 16 weken. Echter, wanneer jij en de behandelaar overeenkomen dat je nog niet toe bent aan het tweede deel van de module zal je stoppen na face-to-face bijeenkomst 3.

In de module kan door de deelnemers gebruik worden gemaakt van een brugpersoon die de deelnemer kan ondersteunen bij het doorlopen van de module.

Leo Kannerhuis Nederland is eigenaar van deze blended behandelmodule. Benieuwd naar alle andere dr. Leo Kannerhuismodules? Klik dan hier!

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.