Minddistrict

Plannen en organiseren

 

Inhoud

De module ‘Plannen en organiseren’ is ontwikkeld voor volwassenen met een autismespectrumstoornis. Het doel van de module is dat de cliënt leert om één of meerdere taken te plannen en te organiseren. Dit wordt bereikt door middel van het aanbieden van praktische handvatten.

In deze module leert de cliënt door middel van verschillende praktische handvatten om te plannen en organiseren. In iedere sessie krijgt de cliënt informatie, bekijkt filmpjes van de online hulpverlener en een cliënt, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat zelf aan de slag met één of meerdere oefeningen.

Er worden relevante onderwerpen behandeld zoals het gebruik van een tijdsplanning, steun vragen, prioriteiten stellen en taken afronden. De oefeningen zijn gericht op het stap voor stap zelf leren plannen en organiseren van taken en afspraken. Aan het eind van de module kan de cliënt meerdere taken plannen en organiseren. Ook heeft hij/zij nagedacht over hoe plannen en organiseren in de toekomst vorm kan krijgen.

Opzet van Plannen en organiseren

De module bestaat uit 19 sessies:

 • Welkom bij de module plannen en organiseren
 • Wat ga je doen en waarom?
 • Overleg bij taken
 • Overleg bij taken: hoe is het gegaan?
 • Maak gebruik van een tijdsplanning
 • Maak gebruik van een tijdsplanning: hoe is het gegaan?
 • Wees je bewust van de consequenties
 • Wees je bewust van de consequenties: hoe is het gegaan?
 • Splits taken in stappen op
 • Splits taken in stappen op: hoe is het gegaan?
 • Pas je tijdsplanning aan
 • Pas je tijdsplanning aan: hoe is het gegaan?
 • Bereid taken voor
 • Bereid taken voor: hoe is het gegaan?
 • Stel prioriteiten
 • Stel prioriteiten: hoe is het gegaan?
 • Maak taken af
 • Maak taken af: hoe is het gegaan?
 • De laatste sessie van de module plannen en organiseren

Bronnen

De module is ontwikkeld door Daniëlle Revers van Minddistrict in samenwerking met Brigitte van Mansum-Aarts en Helma Smolders-Dortmans van Reinier van Arkel, Eva van den Dijssel en Marjolijn Hoekert van GGZ Noord Holland Noord en Senne Pol-Goeman van GGZ Eindhoven. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.