Vriendschap - Dr. Leo Kannerhuis

Omgaan met vriendschappen en autisme met deze ehealthmodule

De module ‘Vriendschap’ helpt mensen met autisme met kennis, inzicht en vaardigheden rondom het maken, onderhouden en beëindigen van vriendschappen. Wie de module volgt verkent wat hij of zij zelf belangrijk vindt binnen vriendschappelijke relaties.

Toegang krijgen tot de modules van het dr. Leo Kannerhuis?
Neem dan contact met ons op!

Voor wie is de module geschikt?

‘Vriendschap’ is ontwikkeld voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar met een autisme spectrum stoornis (ASS). Voor mensen die buiten deze leeftijdscategorie vallen, wordt door de behandelaar een inschatting gemaakt of de module geschikt is.

Deelnemers komen in aanmerking op basis van de volgende criteria:

 • Een diagnose ASS;
 • Een gemiddelde intelligentie;
 • In staat om in een groep te functioneren;
 • Je hebt vragen over het aangaan van en omgaan met vriendschap;
 • Ervaart problemen in vriendschappelijke contacten;
 • Heeft de module ‘Sociale vaardigheden’ gevold of laat voldoende kennis op dit gebied zien;

Wat is de inhoud van de module?

Het maken en onderhouden van vriendschappen kan heel lastig zijn voor mensen met autisme. Met de module ‘Vriendschap’ verkennen de jongeren wat ze zelf belangrijk en/of lastig vinden en wat de impact van ASS is op vriendschappen.

Onderdelen die aan bod komen zijn:

 • Wat is vriendschap?
 • Vrienden maken
 • Vriendschap onderhouden
 • Omgaan met ruzies en meningsverschillen
 • Vriendschap stoppen

Waarop is de module gebaseerd?

De blended behandelmodule is ontwikkeld door Leo Kannerhuis Nederland en is een samenwerking van Lister en het Dr. Leo Kannerhuis. Naast de huidige programma’s in de Behandelarrangementen en de eigen expertise van de partners, zijn de onderstaande bronnen gebruikt:

 • Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis door F. Boudesteijn, E.J.M. van der Vegt, K. Visser, N. Tick en A. Maras
 • Vriendschap, een GPS op Mars, een begeleidingsprogramma voor kinderen en jongeren met autisme door K. Peeters
 • Relaties@autisme.kom door P. Vermeulen en S. Carette

Hoe gebruik je de module?

De behandelmodule kan worden ingezet binnen (poli)klinische en deeltijdbehandeling.

De module bestaat uit 7 informatieve sessies online. Het gaat om een zogenaamde blended module: de online sessies worden afgewisseld met face-to-face contact met de behandelaar. De ideale doorlooptijd van deze module is maximaal 9 weken.

Als aanvulling op de blended behandelmodule vriendschap is een app ontwikkeld. De app is gratis te downloaden in de Play Store (vanaf versie 4.4 of hoger) en App Store

Leo Kannerhuis Nederland is eigenaar van deze blended behandelmodule. Benieuwd naar alle andere dr. Leo Kannerhuismodules? Klik dan hier!

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.