Zelfbeeld en identiteit - Dr. Leo Kannerhuis

Nadenken over eigen identiteit met deze ehealthmodule

De module ‘Zelfbeeld en identiteit’ helpt mensen met autisme te laten nadenken over hun zelfbeeld en identiteit.

Toegang krijgen tot de modules van het dr. Leo Kannerhuis?
Neem dan contact met ons op!

Voor wie is de module geschikt?

Deze module is ontwikkeld voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar met een autisme spectrum stoornis (ASS). Voor mensen die buiten deze leeftijdscategorie vallen, wordt door de behandelaar een inschatting gemaakt of de module geschikt is.

Deelnemers komen in aanmerking op basis van de volgende criteria:

 • Een diagnose ASS;
 • Een gemiddelde intelligentie;
 • In staat om in een groep van circa 8 mensen te functioneren;
 • Heeft vragen of ervaart problemen over identiteitsontwikkeling en zelfbeeld;
 • Heeft de module ‘psycho-educatie’ afgerond en begrijpt wat autisme is en wat voor een invloed het heeft op je leven;
 • Reguliere behandeling en psycho-educatie zijn onvoldoende toereikend gebleken bij het ontwikkelen van een identiteit en zelfbeeld;
 • Kan in enige mate reflecteren op eigen emoties en gedrag;
 • Is gemotiveerd om de module goed te doorlopen;
 • Er is geen sprake van heftige trauma’s;

Wat is de inhoud van de module?

De module is bedoeld om (jong)volwassenen met ASS te laten nadenken over hun zelfbeeld en identiteit. Zo krijg je meer zicht op wie je bent, hoe je over jezelf denkt (en zou moeten denken), wat voor jou belangrijk is en hoe dit samen met autisme je dagelijks leven en relaties beïnvloedt. Je onderzoekt hoe hij kan werken aan een meer realistisch zelfbeeld.

Onderdelen die aan bod komen zijn:

 • Het verschil tussen zelfbeeld en identiteit
 • De invloed van gedachten
 • Factoren die van invloed zijn op de vorming van je identiteit en zelfbeeld
 • Werken aan je zelfbeeld
 • Wie wil je zijn?
 • Omgaan met feedback van anderen

Waarop is de module gebaseerd?

De blended behandelmodule is ontwikkeld door Leo Kannerhuis Nederland en is een samenwerking van Lentis, Lister, GGZ Noord-Holland-Noord, het Dr. Leo Kannerhuis en de Ervaringsraad van Leo Kannerhuis Nederland. Naast de huidige behandelinterventies in de Behandelarrangementen en de eigen expertise van de partners, zijn de onderstaande bronnen gebruikt:

 • Mijn zelfportret. Groepswerk rond zelfbeeld voor adolescenten met autisme door I. Aerts en P. Buys
 • Negatief zelfbeeld door M. de Neef
 • COMET voor negatief zelfbeeld door K. Korrelboom

De blended behandelmodule bestaat uit 10 online informatiesessies en 5 face-to-face contacten. Het gaat om een zogenaamde blended module: de online sessies worden afgewisseld met face-to-face contact met de behandelaar. De ideale doorlooptijd van de gehele behandelmodule is maximaal 8 weken.

Leo Kannerhuis Nederland is eigenaar van deze blended behandelmodule. Benieuwd naar alle andere dr. Leo Kannerhuismodules? Klik dan hier!

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.