Minddistrict

Jeugdmodules

Inhoud

De module 'Jeugd' bestaat uit dertien los in te zetten modules. Iedere module bevat één sessie. De sessie behandelt een belangrijk thema voor jongeren. Denk hierbij aan zelfbeeld, ontspannen, sociale vaardigheden of rouwverwerking. Er zijn tevens ondersteunende sessies voor ouders beschikbaar. In de sessies wordt psycho-educatie gegeven en kan de jongere aan de slag met praktische oefeningen.

Voor wie?

De module 'Jeugd' is ontwikkeld voor kinderen vanaf 12 jaar die in behandeling zijn in de POH GGZ of de Generalistische Basis GGZ. De sessies in de catalogus kunnen ook ingezet worden als ondersteuning van een behandeling in de specialistische GGZ. De behandelaar kan face-to-facecontact afwisselen of deels vervangen door modules die voor de jongere relevant zijn. De modules zijn individueel of in combinatie met elkaar in te zetten.

Opzet van 'Jeugd'

 1. Contact maken
 2. Gezond leven
 3. Helpende gedachten
 4. Hoe zie je jezelf?
 5. Minder piekeren
 6. Omgaan met de emoties van je kind (voor ouders)
 7. Omgaan met je emoties
 8. Omgaan met rouw
 9. Ontspannen
 10. Opkomen voor jezelf
 11. Plannen en organiseren
 12. Voel je goed over jezelf

Waarop is de module gebaseerd?

De module is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met Dimence. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel relevante literatuur als de kennis en ervaringen van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.