Vaktherapie depressie: Beeldende therapie

Inhoud

Het doel van de module is de cliënt handvatten bieden om actiever te worden met behulp van creativiteit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van opdrachten uit de beeldende therapie.

De module werkt aan de hand van een aantal thema’s zoals contact maken, in beweging komen, exploreren en activeren. In elke sessie gaat de cliënt creatief aan de slag met een onderwerp. De cliënt stelt zichzelf voor aan de hand van beelden, onderzoekt het effect van creatieve uitingsvormen op zijn of haar emoties en komt letterlijk in beweging met verschillende opdrachten (zoals schilderen of fotograferen). Elke sessie reflecteert de cliënt op zijn of haar gedachten en emoties die de oefeningen oproepen.

Voor wie?

De module wordt ingezet door zorgprofessionals die volwassenen met depressieve klachten begeleiden. De module kan worden ingezet door vaktherapeuten vanuit de specialistische ggz. De online module kan worden gecombineerd met face-to-facegesprekken voor een complete behandeling. Het voordeel van de module is dat het de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot en dat het de therapeut minder tijd per cliënt kost.

Opzet

  • Welkom
  • Contact maken
  • In beweging
  • Exploreren
  • Activeren
  • Terugblik

Optioneel:

  • Beeldende oefeningen I
  • Beeldende oefeningen II

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Vaktherapie depressie: Beeldende therapie’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met GGZ Noord-Holland-Noord. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.