Vaktherapie depressie: Muziektherapie

Inhoud

In deze module krijgt de cliënt handvatten om actiever te worden met behulp van muziek. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van opdrachten uit de muziektherapie.

Het programma werkt aan de hand van een aantal thema’s zoals contact maken, in beweging komen, exploreren en activeren. In elke sessie gaat de cliënt creatief aan de slag met een onderwerp. De cliënt staat stil bij de invloed van muziek op zijn of haar leven, onderzoekt het effect van muziek op zijn of haar emoties en komt letterlijk in beweging met verschillende opdrachten (muziek bewust ervaren, het maken van een afspeellijst voor moeilijke situaties). Elke sessie reflecteert de cliënt op zijn of haar gedachten en emoties die de oefeningen oproepen.

Voor wie?

De module is ontwikkeld voor volwassenen met depressieve klachten. De module kan worden ingezet door vaktherapeuten vanuit de tweede lijn. De online module kan worden gecombineerd met face-to-facegesprekken voor een complete behandeling. Het voordeel van de module is dat het de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot en dat het de therapeut minder tijd per cliënt kost.

Opzet

  • Welkom
  • Contact maken
  • In beweging
  • Exploreren
  • Muzikale apotheek
  • Terugblik

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Vaktherapie depressie: Muziektherapie’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met GGZ Noord-Holland-Noord. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.

ggzhn

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.