Vaktherapie depressie: PMT

Inhoud

In deze module krijgt de cliënt handvatten om met aandacht in beweging te komen en zo steun te krijgen om actiever te worden. Er wordt gebruik gemaakt van opdrachten uit de Psychomotorische Therapie (PMT).

Het programma werkt aan de hand van een aantal thema’s zoals contact maken, in beweging komen, exploreren en activeren. In elke sessie gaat de cliënt aan de slag met een onderwerp die aanzet tot (het bewust worden van) bewegen. De cliënt staat stil bij zijn of haar ervaring met beweging, onderzoekt de invloed van bewegen en ontspannen op zijn of haar emoties en komt letterlijk in beweging met verschillende opdrachten. Elke sessie reflecteert de cliënt op zijn of haar gedachten en emoties die de oefeningen oproepen.

Voor wie?

De module is ontwikkeld voor volwassenen met depressieve klachten. De module kan worden ingezet door psychomotorische therapeuten vanuit de tweede lijn. De online module kan worden gecombineerd met face to face gesprekken voor een complete behandeling. Het voordeel van de module is dat het de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot en dat het de therapeut minder tijd per cliënt kost.

Opzet

  • Welkom
  • Contact maken
  • In beweging
  • Uitdagen: In beweging komen
  • Uitdagen: Leren ontspannen
  • Terugblik

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Vaktherapie depressie: PMT’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met GGZ Noord-Holland Noord. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.

ggznhn

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.